Ansatte

Hans og Grete

Kristin Hals Roksvåg

Stilling: Pedagogisk leder

Tonje Kvalvik

Stilling: Assistent

Tonje jobber 100 % assistent på Hans og Grete

Rebekka Magnussen

Stilling: Assistent

Rebekka jobber som assistent på avdelingen.

Ole Brumm

Anders Bunes Stene

Stilling: Barnehagelærer

Anders er ansatt på Ole Brumm som barnehagelærer.

Liv Oddny Bach

Stilling: Fagarbeider

Liv Oddny jobber 100 % stilling som assistent på avdelingen.

Susanna Strømsten

Stilling: Assistent

Susanna jobber 100 % stilling som assistent på avdelingen.

Rødhette

Wenche Knutsen

Stilling: Pedagogisk leder

Wenche jobber som pedagogisk leder i 100 % stilling.

Wenche Bach

Stilling: Pedagogisk leder

Wenche jobber 100 % stilling som pedagogisk leder på avdelingen.

Britt Anne Joø

Stilling: Assistent

Inger-Lise Kleivli

Stilling: Fagarbeider

Inger-Lise jobber 100 % stilling som fagarbeider på avdelingen.

Tyrihans

Anne Marte Sørvik

Stilling: Pedagogisk leder

Myriam Bjerkås

Stilling: Pedagogisk leder

Myriam er pedagogisk leder på Tyrihans

Silje Astad

Stilling: Assistent

Silje er ut i fødselspermisjon barnehageåret 2016/17

Cicilie Lien

Stilling: Fagarbeider

Monika Hellem

Stilling: Fagarbeider

Monika jobber som fagarbeider på avdelingen.

Marius Wendt Lyngvær

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Arve Sundli

Stilling: Styrer
971 72 383

Arve er 100 % styrer i Veslefrikk barnehage

Andrea Slettedal

Stilling: Vikar

Andra er en av våre faste vikarer. Hun er nå inne i sitt siste studieår som barnehagelærer.