Sittende FAU 2015/2016

FAU er FORELDRERÅDETS ARBEIDS UTVALG. I følge barnehage loven skal alle barnehager ha et foreldreråd, og foreldrerådet består av forldrene til alle barna, og er det formelle organet som gir foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

To representanter fra hver avdeling er det vi kaller FAU.

Representanter for barnehage året 2015/2016 blir valgt på foreldremøtet høsten 2015.

Representant fra Ole Brumm:

Representant fra Tyrihans:Ernesta

Representant fra Hans Og Grete:

Representant fra Rødhette:

 

Leder og nestleder sitter i
barnehagens SamarbeidsUtvalg. (SU)