Språkstubben er ferdigstilt

I Språkstubben presenterer vi vårt arbeid med fagområdet kommunikasjon, tekst og språk.

Språkstubben beskriver barnehagens arbeid med språk og begreps utvikling. Vi i Veslefrikk barnehage mener at barn lærer best gjennom faktiske og praktiske opplevelser og erfaringer der de selv deltar i prosessene fra start til mål. Barnehagens nærhet til naturen skaper en god ramme for opplevelser og erfaringer som gir næring til barnets forskertrang og iboende nysgjerrighet, som igjen er et viktig utgangspunkt for all læring. Dette gjelder også barnets språk og begrepsutvikling.

I tillegg viser Språkstubben hvordan vi systematisk skal legge tilrette for denne utviklingen. Dette vil bli synliggjort i avdelingenes periodeplaner.

Les planen her