Sittende styre 2016/17

Styret i barnehagen består av foreldrene i barnehagen, og det avholdes mellom 4 - 8 møter i året. Nye medlemmer velges på Årsmøtet i april, og dersom noen ønsker å være med i styret, vennligst ta kontakt med daglig leder.

Veslefrikk Barnehage er en andels barnehage, og eies og drives av andelslaget Veslefrikk Barnehage SA. Styret er endelslagets øverste organ, og daglig leders overordnede.

Daglig leder har gjennom fullmakter fått ansvaret for at den daglige driften skal gjøres i henhold til gjeldene lover, regler og forskifter.

Styret for barnehage året 2016/17 ble
valgt på Årsmøtet og består av følgende:

 

Leder Vidar Fagerheim, på Tyrihans

Nestleder Eivind Solvik, på Rødhette

Medlem Roger Langseth, på Tyrihans

Medlem Anne Signe Gravvold , på Ole Brumm

Medlem Kjerstin Bjerkås, på Hans og Grete

Medlem Monika Hellem, ansattrepresentant                                            

Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Hilsen Styret