Oversikt over planleggingsdager og helligdager 2017/18

Barnehagen er stengt 5 kurs/planleggingsdager i året i tillegg til helligdagene barnehageåret 2017/18.

Barnehagen er stengt disse dagene:

28.03.18 Barnehagen stenger 12.00.

29.03.18 Skjærtorsdag.

30.03.18 Langfredag.

02.04.18 1. Påskedag.

01.05.18 1. mai stengt.

10.05.18 Kristi Himmelfartsdag

11.05.18 Planleggingsdag, bhg. stengt.

17.05.18 Grunnlovsdagen.

21.05.18 2. pinsedag.

Siste dag barnehageåret 2017/18 14.08.18. Kurs- og planleggingsdager 15.08,16.08 og 17.08 (bhg steng). Oppstart nytt barnehageår 20.08.18.