Oversikt over planleggingsdager og helligdager 2016/17

Barnehagen er stengt 5 kurs/planleggingsdager i året i tillegg til helligdagene barnehageåret 2016/17.

Barnehagen er stengt disse dagene:

26.12.16 2. Juledag.

02.01.17 Kurs- og planleggingsdag, bhg stengt.

12.04.17 Barnehagen stenger 12.00.

13.04.17 Skjærtorsdag.

14.04.17 Langfredag.

17.04.17 1. Påskedag.

01.05.17 1. mai stengt.

17.05.17 Grunnlovsdagen.

25.05.17 Kristi himmelfart.

26.05.17 Kurs- og planleggingsdag, bhg stengt.

05.06.17 2. pinsedag.

Siste dag barnehageåret 2016/17 15.08.17. Kurs- og planleggingsdager 16.08,17.08 og 18.08 (bhg steng). Oppstart nytt barnehageår 21.08.17.