Naturstubben er klar!

Den første av våre fem stubber er nå ferdig redigert og klar til bruk.

Endelig kan vi ta i bruk vår første plan, dette er en beskrivelse av vårt hovedsatsningsområde og vil være styrende for alle våre aktiviteter.

Vi er godt i gang med de 4 andre stubbene våre som vil danne grunnlaget for alle pedagogiske aktiviteter i Veslefrikk. Språkstubben er den neste planen vi skal få ferdigstilt. De tre gjenstående planene tallstubben, tenkestubben og kulturstubben vil bli klar i løpet av vårparten 2016.

Naturstubben kan du lese i sin helhet her