Språkstubben

Språkstubben representerer fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Denne stubben fungerer som barnehagens språkplan og viser hvordan vi skal jobbe systematisk med barns språk og begrepsutvikling

I selve planen finner dere en beskrivelse for hvilken metode vi jobber etter, hva rammeplan sier om språkarbeid og en plan som viser hvordan vi skal jobbe med barnas språk ut i fra alder.

Tidlig forståelse av begreper er en viktig forutsetning et godt utviklet språk, derfor har vi også en begrepsplan som som viser hvilke områder vi skal jobbe med innenfor de forskjellige aldersgruppene.

Les Språkstubben her