Vårt verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag er styrende for hele vår virksomhet. Det sier noe om hva vi skal stå for og hvilke tjeneste vi skal yte til barna, hverandre og dere foreldre.

Verdigrunnlaget er utformet av personalet i fellesskap og er et forpliktende dokument for oss ansatte. Det er hovedsaklig tre perspektiv som er styrende for innholdet i verdigrunnlaget.

1. Barneperspektivet "Du er verdifull for meg"

2. Foreldreperspektivet "I et nært samarbeid med dere ønsker vi å skape en arena for utvikling og trygghet"

3. Ansattperspektivet "Du utgjør en forskjell"

Summen av disse tre perspektivene, kombinert  med systematisk arbeid for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon, gir barna og dere foreldre god kvalitet i vårt barnehagetilbud.

Verdigrunnlaget kan dere lese i sin helhet her.