Kulturstubben

Kulturstubben er en beskrivelse av fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Under dette fagomådet skal alle barn bli kjent med sine kreative og kunstneriske sider. Barn er naturlig kreative og må få utforske dette gjennom bruk av forskjellige materialer og ved å oppsøke kulturelle begivenheter i og utenfor barnehagen.

Plan er under utarbeidelse.