Sittende FAU 2017/2018

FAU er FORELDRERÅDETS ARBEIDS UTVALG. I følge barnehage loven skal alle barnehager ha et foreldreråd, og foreldrerådet består av forldrene til alle barna, og er det formelle organet som gir foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet.

To representanter fra hver avdeling er det vi kaller FAU.

Representanter for barnehage året 2017/2018 ble valgt på foreldremøtet høsten 2017.

Representant fra Ole Brumm: Hans Thomas Johansen og Ann-Kristin Mjøen

Representant fra Tyrihans: Ella Gravvold og Linda Odde Godø

Representant fra Hans Og Grete: Hege Mari Reiten og Marianne Elise Bjerkeseth Myren

Representant fra Rødhette: Grethe Anita Ohrstrand (leder)

 

Leder og nestleder sitter i barnehagens Samarbeidsutvalg (SU).