Velkommen til Veslefrikk barnehage

Veslefrikk Barnehage, ligger ved Omsundet, mellom Freihallen og Frei Ungdomsskole. Barnehagen ligger i nærhet til flotte naturområder, som vi daglig benytter oss av. Vårt hovedfokus er natur og friluftsliv, språk og sosial kompetanse. Vi har enkel tilgang til store friluftsområder, som vi bruker i forbindelse med vår satsing på natur, helse og miljø.

Vi har fire avdelinger, 2 småbarns avdelinger og 2 storbarns avdelinger. Barnehagen ble bygd i 1991, senere påbygd i 2006. Vi er 14 faste ansatte fordelt på 5 pedagogiske ledere, 4 fagarbeidere og 5 assistenter.

For å møte rammeplans krav om progresjon i det pedagogiske arbeidet, har vi delt inn 3-6 års avdelingene etter alder på tirsdag, onsdag og torsdag. Gruppene er inndelt på tvers av avdelingene og er primært turdager. Vi ønsker å bruke naturen som leke og læringsarena. På denne måten kan de eldste barna søke større utfordringer enn de andre aldersgruppene, med andre ord naturlig progresjon. De eldste barna har sin tradisjonrike Blekkulf gruppe som har skoleforberedene aktiviteter i fokus. Vår tilnærming til læring er at barna må oppleve, føle, se og gjøre for å få best mulig utbytte av kunnskapen som formidles. Derfor står opplevelsen i sentrum.

På småsiden jobber vi på samme måten. Barna har minimum to turdager i uka og avdelingene samarbeider på tvers disse dagene. Men vi er svært opptatt av forholdet mellom hvile og aktivitet hos de minste. I en travel hverdag tror vi at barna har behov for ro og muligheten til å trekke seg tilbake i et fang når det er behov for det.

Opplevelsene barna får i barnehagen ønsker vi å dele med dere foreldre og dette gjør vi gjennom vår nye hjemmeside portal. Her får dere et godt overblikk over avdelingenes aktiviteter og hvordan hverdagen fortoner seg, gjennom bilder og annen dokumentasjon. Vi bruker også hjemmesiden til å formidle beskjeder eller andre aktiviteter av viktighet for dere. Her kan dere også svare direkte til oss.

Barnehagesektoren er i stadig endring og vi ønsker å stadig være i utvikling, men trygge og omsorgsfulle voksne er uansett det viktigste tilbudet vi gir til barna.

Dersom noen er interessert i å se hvordan vi har det her i barnehagen, vennligst ta kontakt med daglig leder på telefon 71 52 53 78