En god start

Vi i Veslefrikk er opptatt av å gi nye barn en god start på sin barnehagehverdag. For mange barn og voksne er dette det første møte for med barnehagen og dette er en stor omveltning i barns og foresattes liv. Vi er derfor opptatt av å gi både deg og barnet en god og trygg start på barnehagelivet. Vi tilbyr ønsker å tilby trygghet, glede og omsorg gjennom varme og inkluderende voksne.

Trygghet, glede og omsorg

Vi setter alltid av minst tre dager til tilvenning, disse tre dagene skal gi barna en positiv start og danner grunnlaget for resten av tilvenningstiden. Disse dagene er korte og vi vil i samarbeid med dere finne ut hvordan vi best mulig legger tilrette for ditt barn. Tre dager er satt av pågrunn av det er dette dere foreldre som regel har tid til, hvis dere ønsker og har mulighet til å fordele tilvenningsperioden utover flere dager er dette selvfølgelig helt i orden. 

Oppstartssamtale

Vi forsøker å tilby alle nye foreldre en oppstartsamtale i løpet av de tre første dagene. Dette gjør vi for å trygge at vi får all nødvendig informasjon om barnet, slik at vi kan følge opp barnet på best mulig måte. Hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre samtalen i løpet av de tre første dagene, avtaler vi et annet tidspunkt.

Primærkontakt

Vi ønsker at barna så raskt som mulig skal knytte seg til voksenpersoner og gjennom vår primærkontakt ordning,legger vi opp til dette. Primærkontakten kan ha flere barn i en oppstartfase, men dette organiserer vi slik at vi får mest mulig kvalitetstid med primærkontakt den tiden dere er her. Dere foreldre vet allerede da et dere har en voksenperson som er dedikert til deres barn og den postive og viktige relasjonsbygging er i gang!

Informasjon

I god tid før oppstart i barnehagen vil dere motta et velkomstbrev med informasjon om barnets oppstart. Der vil det stå hvilken avdeling barnet skal begynne på og hvordan vi tenker å gjennomføre tilvenningen. Vi har også alltid en foreldremøte for nye brukere i begynnelsen av juni. Da får dere muligheten til å se på avdelingen og hvordan barnehagen ser ut og man kan stille spørsmål til personalet som skal jobbe med ditt barn.

Selve tilvenningen

En god tilvenning starter gjerne før barnet har begynt i barnehagen, dra å se på barnehagen, lek utenfor og besøk oss gjerne mens barnehagen er åpen. Det er bare å ta en telefon, så tar vi i mot dere.

Den første dagen anbefaler vi at dere er her sammen hele tiden, vi har erfart at 2-3 timer er nok. Det er mange nye inntrykk som skal fordøyes. De neste dagene ser vi på i fellesskap hvordan vi disponerer. Dere kan utvide til 3-4 timer og det kan hende dere kan ta små turer vekk allerede den andre dagen, mens barnet får prøve seg litt alene sammen med kontaktpersonen sin. Det er da viktig at vi kan nå dere på kort varsel. Tredje dagen kan turen deres vekk fra avdelingen være opp til 4-5 timer. Vi vil gjerne at både dere og barnet føler trygghet til oss når dere forlater barnet.

Noen dager kan avskjeden være vanskelig for både store og små, mens andre dager kan barna bare sprette inn og være klar for en ny dag. På de tunge dagene sender vi mer en gjerne ut en MMS eller lignende for å vise at det hele har som regel gått fort over. Er man usikker på noe, så kan man bare ringe til avdelingens telefon.

Når barnet har hatt sine tre første dager i barnehagen, betyr ikke dette at tilvenningen er over. Det er veldig individuelt hvor lang tid den enkelte barn bruker på å blir helt trygg på sine nye omgivelser, dette lar vi barna selv være med på å avgjøre. Med andre ord så legger vi tilrette for hvert enkelt barn og familie ut i fra deres ønsker og behov.