Naturstubben

Vi i Veslefrikk mener at barn lærer best gjennom faktiske opplevelser og erfaringer. Vi er så heldig at barnas beste læringsarena ligger rett utenfor barnehagens gjerde. Derfor benytter vi oss daglig av denne arenaen og har laget en egen plan for hvorfor vi mener at barna har godt av å bruke naturen, med tilhørende faglige elementer. Naturstubben er styrende for alle våre andre stubber, det betyr i praksis at alle våre aktiviteter styres ut fra vårt hovedsatsningsområde.

Naturstubben beskriver vårt hovedsatsningsområde natur, helse og miljø. Naturstubben representerer fagområdene natur, miljø og teknikk, kropp, bevegelse og helse og nærmiljø og samfunn. Planen er et arbeidsverktøy for oss i barnehagen og informasjon til dere foreldre om hva vi mener er viktig at barna opplever og skal gjøre.

I selve planen er det beskrevet hvordan vi jobber med rammeplan innenfor hvert enkelt fagområde, med tilhørerende mål for arbeidet. Vi har også relatert arbeidet til alderen til barna, slik at arbeidet blir progresjonsbasert i forhold til barnas modning og alder.

Dette arbeidet blir synliggjort for dere foreldre gjennom avdelingenes periodeplaner og evalueringer.

Planen kan dere lese i sin helhet her.