Oversikt over planleggingsdager og helligdager 2020-21

Barnehagen er stengt 5 kurs/planleggingsdager i året i tillegg til helligdagene barnehageåret 2020-21

Barnehagen er stengt disse dagene:

25.12.20 1. juledag

01.01.21 1. nyttårsdag

04.01.21 Planleggingsdag, bhg stengt

31.03.21 Barnehagen stenger 12.00.

01.04.21 Skjærtorsdag.

02.04.21 Langfredag.

05.04.21 1. Påskedag.

13.05.21 Kristi Himmelfartsdag

14.05.21 Planleggingsdag, bhg. stengt.

17.05.21 Grunnlovsdagen.

24.05.21 2. pinsedag.

Siste dag barnehageåret 2020-21 er 17.08.21. Kurs- og planleggingsdager 18.08,19.08 og 20.08 (bhg steng). Oppstart nytt barnehageår 23.08.21.