En trygg hverdag

Vår viktigste oppgave er å gi barna omsorg og sørge for å ivareta deres sikkerhet. Barn som går i Veslefrikk skal alltid føle at de blir godt tatt vare på og møtt av trygge og omsorgsfulle voksne. Barn har behov for stabilitet, forutsigbarhet og trygge rammer i sin hverdag.

Vi voksne

Vi som jobber i her i Veslefrikk er den viktigste ressursen for å skape god kvalitet, trygge rammer og en trygg og forutsigbar hverdag. Når dere overleverer barnet deres hos oss vet vi at dette er et stort ansvar å ta på seg. Derfor er vi svært opptatt av relasjonsarbeidet mellom voksne og barn. Vi brenner for å gi ditt barn den tryggheten, kjærligheten og anerkjennelsen som er nødvendig for at ditt barn føler trygghet og omsorg i sin hverdag.

Grupper

Vi tror at det å dele barna inn i mindre grupper skaper mer forutsigbarhet og gir barna mulighet til knytte nære relasjoner til oss voksne. På småbarn deler vi barnegruppen inn i mindre grupper når vi gjennomfører våre aktiviteter. Noen drar på tur, mens andre blir igjen og jobber med en aktivitet. På storbarn har de eldste (skolestarterne) sin egen gruppe 3 dager i uken. Dette gjennomføres på tvers av avdelingene. Disse dagene blir de andre gruppene færre barn også. Mer tid til relasjonsarbeid for de voksne og bedre lek for barna. Vi har delt inn alle barna etter alder i barnehagen. Bian (1 åringene), Sjøstjernan (2 åringene), Slangan (3 åringene), Marihønan (4 åringene) og Blekkulfan (5 åringene).

Sikkerhet

Trygghet handler også om sikkerhet. Vi er opptatt av å ha gode sikkerhetsrutiner for både barn og voksne. Hvis noe skulle skje, har vi elektroniske sikkerhetssystem som gjør at vi alltid har tilgjengelig matriell i lomma gjennom mobiltelefon. Vi har også en sikkerhetsinstruks som vi kaller "barns sikkerhet, vårt ansvar", denne instruksen skal forebygge uønskede hendelser. Annen hvert år har vi kontroll av uteområdet av fagkyndig personell.