Sittende styre 2017/18

Styret i barnehagen består av foreldrene i barnehagen, og det avholdes mellom 4 - 8 møter i året. Nye medlemmer velges på Årsmøtet i april, og dersom noen ønsker å være med i styret, vennligst ta kontakt med daglig leder.

Veslefrikk Barnehage er en andels barnehage, og eies og drives av andelslaget Veslefrikk Barnehage SA. Styret er endelslagets øverste organ, og daglig leders overordnede.

Daglig leder har gjennom fullmakter fått ansvaret for at den daglige driften skal gjøres i henhold til gjeldene lover, regler og forskifter.

Styret for barnehage året 2017/18 ble valgt på Årsmøtet og består av følgende:

Leder Eivind Solvik, på Ole Brumm

Nestleder Elin Marie Rånes, på Ole Brumm

Medlem Roger Langseth, på Tyrihans

Medlem Kjerstin Bjerkås , på Tyrihans

Medlem Andreas Nybrott Hals, på Hans og Grete og Tyrihans

Medlem Wenche Bach, ansattrepresentant                                            

Det er bare å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.

Hilsen Styret