Dette er Tyrihans sin side.

Tyrihans er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Vi håper at siden etterhvert kommer til å bli godt besøkt og at dere finner den informasjonen dere har behov for. Logg dere inn på foreldresiden for å se hva vi holder på med.

Dersom det er noe dere savner, så kan dere ta kontakt på mail, så kanskje kan vi ordne det dere savner.

Telefonnummer til avdelingen er: 92117175

Vennlig hilsen oss på Tyrihans!